Entresol

Med EAB:s entresol frigör du golvytor och utnyttjar därmed din lagerlokal på ett mycket effektivt sätt. Att kunna få ytterligare golvplan med hjälp av entresol är helt enkelt den idealiska lösningen när den befintliga golvytan är tillräcklig.

Konstruktion
EAB:s entresol har en fribärande stomme av stål som stabiliseras genom ramverkan eller med stagbockar,medan golvet består av
halksäker björkplywood på plåtbjälklag eller laminerade golvspånskivor. En konstruktion som gör det möjligt att enkelt bygga ut efter behov.

Montering
EAB:s entersol monteras med skruvförband, normalt utan svetsning på montageplatsen. Resultatet blir kort montagetid och lågt montagepris.
Därför skall du välja en entresol från EAB:

 

  • Fria golvytor
  • Totalkoncept
  • Kvalitetssystem
  • Egen projektering
  • Enkla invändiga installationer
  • Hög flexibilitet