Ytbehandling

På EAB har du stor möjlighet att välja när det gäller ytbehandling.

Produktblad – Kulörkarta/Ytbehandling

Alternativ 1

Varmförzinkning ger fullständig täckning och dubbelverkande skydd. Genom neddoppning i smält zink, får man en beläggning på portbladets alla ytor, även inuti rörprofilerna. Vid varmförzinkningen blir beläggningen dessutom extra tjock på hörn och kanter, istället för att bli tunnare som vid målning.

Varmförzinkning skyddar stålet på två sätt. Dels korroderar zinkbeläggningen mycket långsamt och ger på så sätt en lång livslängd. Dels ger zinken katodiskt skydd om beläggningen skadats. Vid borrhål, klippkanter eller revor bildas ett galvaniskt element där zinken blir offeranod och skyddar stålet mot korrosion.

Alternativ 2

ytbehandling2Beklädnad med lackerad stålplåt på varmförzinkad stomme. Som tillval levereras portarna med Polyesterlackerad profilplåt i ett flertal standardkulörer.

Polyester är ett av marknadens mest förekommande beläggningssystem för belagd byggplåt och en väl beprövad utomhuslack med god glans och kulörhållning samt bra formbarhet som uppfyller kraven för bra byggplåt. Vanligt användningsområde är fasader och yttertak i normala miljöer.

Alternativ 3

Ytbehandling av stålportar till mycket korrosiva miljöer, såsom kustmiljöer med saltvatten, biltvättanläggningar, pappersbruk, djurstallar etc. Portens livslängd kan ökas genom en målningsbehandling på det varmförzinkade grundutförandet.

En sådan målning ställer stora krav på förbehandling och färgval vilket oftast innebär blästring, grundmålning med specialprimer ca 60 μ samt 2-komponent topplack 40-50 μ.

Eftersom kraven är varierande beroende på miljö, bör dessa bedömas vid varje enskilt objekt. Om man vill måla på en varmförzinkad yta utan att först blästra, måste ytan åldras, det vill säga porten kan målas efter två år.

  • Vill du veta mer?
  • Låt oss kontakta dig

  •  
  • Hemligt tal: captcha

Våra produkter

Vikport
Läs mer...
Vikport

EAB:s handmanövrerade och eldrivna vikportar av varmförzinkat stål är idag mycket välkända för sin styrka och möjlighet till stor valfrihet vad gäller utförande. Varje port tillverkas i Smålandsstenar helt efter […]

Termoport
Läs mer...
Termoport

EABs rambyggda och högisolerade vik- och slagportar passar alla miljöer där höga krav ställs på din termoport. Den stabila, sammansvetsade och varmförzinkade stålkonstruktionen möjliggör maximal glasbredd. Alla våra portar tillverkas […]

Slagport / Dörr
Läs mer...
Slagport / Dörr

EAB:s Slagport och Gångdörr i varmförzinkat stål är främst avsedda för montage i fasader i industriella miljöer. Med sin robusta konstruktion kommer de dessutom väl till sin rätt som invändiga […]

Säkerhetsdörr
Läs mer...
Säkerhetsdörr

EAB:s Säkerhetsdörr SD är en mycket robust och säker varmförzinkad ståldörr tillverkad av fyrkantsprofiler med spår för tätningslist. Varje dörr är tillverkad efter kundens krav och önskemål kring mått och […]

Branddörr
Läs mer...
Branddörr

EABs Branddörr SPN BD är en mycket stryktålig dörr/port som tål de allra tuffaste påfrestningar tack vare varmförzinkad, sammansvetsad stomme. Vi tillverkar den helt efter dina önskemål kring mått och […]

Brandfönster
Läs mer...
Brandfönster

EAB:s brandfönster är tillverkade för fasta glas i ett flexibelt och stabilt profilsystem med släta in- och utsidor, utan synliga skarvar. Kapning och sammansättning sker med stor noggrannhet.

Termofönster
Läs mer...
Termofönster

EABs Termofönster med fasta fönster är helt underhållsfria och mycket tåliga tack vare varmförzinkade sammansvetsade stålprofiler. Vi tillverkar alla Termofönster helt efter kundens önskemål vad gäller mått och RAL-färg.

Entréparti
Läs mer...
Entréparti

Ett glas- eller entréparti från EAB är tack vare sin robusta konstruktion mycket tåliga för alla typer av miljöer. Vi tillverkar allt efter kundens specifika krav och önskemål vilket ger dig […]

Maskinskyddsport
Läs mer...
Maskinskyddsport

Med EABs Maskinskyddsport och nätväggar bygger du in robotar, maskiner och automationsceller på ett mycket funktionellt och säkert sätt. Vår Maskinskyddsport är mycket stabil och kan fås i upp till […]

Skjutport
Läs mer...
Skjutport

EAB:s skjutportar av stål, håller mycket hög klass tack vare ett kvalitetstänkande och en yrkeskunskap som genomsyrar hela kedjan, från ritning till leverans och montage. Ta gärna en titt på […]

Takskjutport
Läs mer...
Takskjutport

Det krävs mycket mer av en takskjutport för industri idag än tidigare. Den måste uppfylla myndigheternas och försäkringsbolagens krav utan att det går ut över funktion eller design. Lindabs takskjutportar […]

Snabbrullport
Läs mer...
Snabbrullport

En snabbrullport från Lindab är driftsäker med självreparerande portduk, som sätter sig tillbaka på plats på egen hand efter påkörning. Hastighet på upp till 2,5 m/sek, med mjukstart/-stopp.