Vikport

EAB:s handmanövrerade och eldrivna vikportar av varmförzinkat stål är idag mycket välkända för sin styrka och möjlighet till stor valfrihet vad gäller utförande. Varje port tillverkas i Smålandsstenar helt efter kundens önskemål vad gäller ytbehandling, glas, eldrift, m.m.

Ditt behov, vår kunskap

En vikport från EAB Norrland innebär trygghet. Vi är experter. Därför säljer vi bara produkter av högsta kvalitet. Vi hjälper dig gärna med projektering och montage, lämnar alltid garanti och utför regelbunden service på alla våra produkter  — allt för ett slutresultat av allra bästa klass.

Robust med få rörliga delar

Beslagningen är rejäl, finishen hög och konstruktionen robust med få rörliga delar. Värdefulla egenskaper som bäddar för en lång livslängd med minimalt underhåll.

Utförande

EAB:s stålvikportar är rambyggda av svetsade, varmförzinkade
stålprofiler som tål tuffa tag och håller att rikta. De tillverkas som 2-, 3-, 4-, 5-, eller 6-delade och kan antingen konstrueras som handmanövrerade eller maskindrivna. För många arkitekter och användare är EAB:s industriportar ett självklart förstaval.

Portblad

Stomme av svetsade, varmförzinkade fyrkantsrör, beklädd med varmförzinkad alternativ polyester lackerad EAB-profilplåt. Plåtbeklädnaden är skruvad till portramen med, speciellt för EAB framtagen, skruv som har en liten skalle och låg profil. Detta innebär att plåten vid ev. skada är lätt att byta. Andra beklädnadsalternativ utföres på begäran. Mellanliggande isolering av 40 alt. 60 mm mineralull eller oisolerad med plåtbeklädnad endast på utsidan.

Beslag
  • Plastlagrade, smörjningsfria och svetsade gångjärn.
  • Kullagrade styr- eller bärbeslag som löper i C-profiler.
  • Styrklack på golvet i portmitt.
  • Låsning invändigt med spanjoletter:DeJo 55100.Spanjoletterna är försedda med hänglåsöglor.
  • Portarna kan med fördel förses med gångdörr och standardlås Assa 310-50 exkl. cylinder samt trycke640N. Andra låstyper monteras på begäran.
Glasning

Portarna levereras med isolerruta D4-12 u-värde 1,3 monterat i kraftiga lister av natureloxerad aluminium. Andra glastyper monteras på begäran.

Tätningar

Samtliga tätningslister av EPDM-gummi, är skruvade till portramen mellan portsektioner, mot karm och golv

Ytbehandling

Alt. 1: Varmförzinkad portbladsstomme och plåtbeklädnad.
Alt. 2: Varmförzinkad portbladsstomme med beklädnad av polyester lackerad plåt enligt separat kulörprogram.
Alt. 3: Målningsbehandling på varmförzinkad portbladsstomme och plåtbeklädnad enligt separat målningsprogram.

Karm

EAB tillverkar och lagerför många varianter av U- och L-profiler samt fyrkantsrör av vilka karmar tillverkas och levereras på begäran.

CE-märkta

EAB:s vikportar är CE-märkta mot byggproduktdirektivet och maskinsäkerhetsdirektivet. Uppfyller kraven i portstandarden SS-EN 13241-1

Karmgångjärn - avhakningsskydd 60
Karmgångjärn - avhakningsskydd 60
Karmgånggärn avhakningsskydd 40
Karmgånggärn avhakningsskydd 40
Bälglist
Bälglist
Bärbeslag inkl fäste
Bärbeslag inkl fäste
BE VE fäste
BE VE fäste
Bult avhakningsskydd
Bult avhakningsskydd
Bussning karmgångjärn
Bussning karmgångjärn
Bussning mellangångjärn
Bussning mellangångjärn
Dörrstopp
Dörrstopp
Dörrhandtag aluminium
Dörrhandtag aluminium
Dörrhandtag EAB
Dörrhandtag EAB
Dropplist
Dropplist
Etikett Sapa anslagslist
Etikett Sapa anslagslist
Fällbart trycke
Fällbart trycke
Fäste bärskena
Fäste bärskena
Fästkonsol styrskena
Fästkonsol styrskena
Fingerskyddslist
Fingerskyddslist
Gångdörrslist
Gångdörrslist
Gamla styrsko 40 mm
Gamla styrsko 40 mm
Glaslist
Glaslist
Golvfäste spanjolettstång
Golvfäste spanjolettstång
Karmgångjärn 40
Karmgångjärn 40
Karmgångjärn 60
Karmgångjärn 60
Karmgångjärn repsats
Karmgångjärn repsats
Karmgångjärn spn
Karmgångjärn spn
Karmgångjärn spu slagport
Karmgångjärn spu slagport
Karmtätningslist
Karmtätningslist
Marklås
Marklås
Mellangångjärn repsats
Mellangångjärn repsats
Mellantätnings listen Gamla
Mellantätnings listen Gamla
Mittkonsol styrskena
Mittkonsol styrskena
Mellantätnings listen Nya
Mellantätnings listen Nya
Plåtlist
Plåtlist
Portstopp 2
Portstopp 2
Portstopp kort
Portstopp kort
Portstopp lång
Portstopp lång
Portstopp
Portstopp
Skruvbart fäste spanjolettstång
Skruvbart fäste spanjolettstång
Skruvbart karmgångjärn avhakning
Skruvbart karmgångjärn avhakning
Skruvbart karmgångjärn
Skruvbart karmgångjärn
Släpgummilist
Släpgummilist
Bredd 50, 60, 70 mm
Spanjolettstång underdel
Spanjolettstång underdel
Spanjolett låshus DEJO 55100
Spanjolett låshus DEJO 55100
Spanjolett låshus FIX 560L19
Spanjolett låshus FIX 560L19
Stag till portstopp
Stag till portstopp
Styrbeslag inkl fäste
Styrbeslag inkl fäste
Styrskena
Styrskena
Styrsko anslag 2
Styrsko anslag 2
Styrsko anslag Nya
Styrsko anslag Nya
Styrsko fyrdelad
Styrsko fyrdelad
Styrsko tredelad
Styrsko tredelad
Takfäste spanjolettstång svetsbar
Takfäste spanjolettstång svetsbar
Takfäste spanjolettstång
Takfäste spanjolettstång
Trycke ASSA 640
Trycke ASSA 640
Trycke eldriven port
Trycke eldriven port