Snabbrullport

En snabbrullport från Lindab är driftsäker med självreparerande portduk, som sätter sig tillbaka på plats på egen hand efter påkörning. Hastighet på upp till 2,5 m/sek, med mjukstart/-stopp.

Fördelar med Lindabs Snabbrullportar

 • Dansk tillverkning säkerställer kort leveranstid
 • Driftsäker och självreparerande portduk
 • Driftsäker och självreparerande snabbport
 • Landstäckande service med lokal förankring

Lindab PortXpert

Under de senaste 20 åren har Lindab sålt portar på den svenska marknaden i samarbete med ett landstäckande nätverk av återförsäljare. Konceptet bygger på grundläggande värderingar med kunden i centrum, där kvalitet, lojalitet och logistik är en viktig del av det framtida samarbetet.

Lindabportarna marknadsförs, säljs och underhålls i dag genom dessa återförsäljare och landstäckande försäljning och service blir då en av fördelarna.

EAB Norrland är auktoriserad Lindabmontör och blir löpande uppdaterade angående montering och service, samt utveckling av Lindabs portprodukter.

lindab-portxpert-logo-80

Teknisk beskrivning
 • Galvaniserad ram – självbärande.
 • ”Blixtlås”- system med självsmörjande tän- der för god styrning och och uppspänning av portbladet.
 • Portduk utan metallbottenskena med täta sidostyrningar i självsmörjande polymer.
 • Drivenhet 240V, automatisk broms, anpas- sad för intensiv, kontinuerlig drift, frekvens- styrd med mjuk start och stopp.
 • Gränslägen, mekaniska eller pulsgivare.
 • El-styrning enligt EU-norm i stålkapsling (dim. 300 × 400 × 150 mm) IP65.
 • Fotoelektrisk säkerhet, infraröd.
 • Integrerad säkerhetsfotocell. Säkerhetsbottenlist självreparerande
Hastighet upp till 2,5 m/sek.
Vindbelastning klass 2.
Drifttempratur från -30 °C upp till +70 °C.