Entréparti / Glasparti

Ett glas- eller entréparti från EAB är tack vare sin robusta konstruktion mycket tåliga för alla typer av miljöer. Vi tillverkar allt efter kundens specifika krav och önskemål vilket ger dig stor frihet att välja storlek, färg och glas.

Ditt behov, vår kunskap

Entré- och glaspartier från EAB Norrland innebär trygghet. Vi är experter. Därför säljer vi bara produkter av högsta kvalitet. Vi hjälper dig gärna med projektering och montage, lämnar alltid garanti och utför regelbunden service på alla våra produkter  — allt för ett slutresultat av allra bästa klass.

Kundanpassat in i detalj

EAB:s entréer, dörrar och partier i stål är starka och stabila som få – men ändå sällsynt vackra. Allt tack vare ett smidigt profilsystem och en stor kunskap om stål, där bl.a. svetsade detaljer och skickliga hantverkare gör den stora skillnaden.

SP 35000

entreparti_ritning1_400x219SP 35000 det perfekta stålprofilsystemet med obegränsade variationsmöjligheter Systemet har ett väl dokumenterat underlag, är godkänt för bl.a. klämfri bakkant, runda fönster och bågar samt skjutdörr (denna är patentregistrerad). SP 35000 är uppfyller kraven för inbrottsskyddande dörr i klasserna 1,2 och 3. Systemet kan levereras i skottsäkert utförande i klasserna C1 till C5.

 

  • Glasade vägg-, fönster- och dörrpartier i brandklass E-30/E-60
  • Glasade skjutdörrpartier med över- och sidoljus i brandklass E-30
  • Glasade dörrpartier med mittband i brandklass EI-30
  • Glasade dörrpartier utan mittband i brandklass EI-60
SP 56500

entreparti_ritning2_400x209Profilsystem SP 56500 – profiler med bruten köldbrygga av isolerkärna. SP 56500 är ett modernt profilsystem som innebär flexibilitet, säkerhet och stabilitet. Systemet för miljöer med högt ställda krav, på hållbarhet och livslängd. SP 56500 ger stora variationsmöjligheter och tillgodoser arkitektoniska krav på släta in och utvändiga ytor. Systemets uppbyggda stålprofiler med en isolerkälla av träfiberkvalitet i tjocklekarna 25 och 22 mm.

SP 76500, SP 79000 OCH SP 711000

entreparti_ritning3_400x194Stålprofilsystem för dörrar, fönster och fasta väggpartier som gör det möjligt att uppfylla brandskyddskraven. Det är viktigt att FASTSTÄLLDA KRAV följs. Profilsystem har en brandbeständig isolerkälla mellan stålprofilerna, som reducerar värmeöverföringen på ett effektivt sätt till den från brandhärden motsatta sidan.

 

  • Glasade skjutdörrpartier med över- och sidoljus i brandklass EI-30
  • Glasade vägg-, fönster- och dörrpartier i brandklass EI-30
  • Glasade dörrpartier i brandklass A-60