Miljö & kvalitet

EAB Norrland har som mål att alltid arbeta med hållbara produkter. Produkter som genom sin utformning och långa livslängd bidrar till undvikande av förorening och hushållning med resurser. På så sätt går miljö och kvalitet hand i hand. En produkt som håller länge spar både på miljön och plånboken.

Se här för aktuella certifikat och intyg