Seco Tools

seco-toolsEAB har, på uppdrag av K/M Sandströms Bygg AB, monterat sex stycken speciallackerade eldrivna termovikportar, med spegelglas.

Portar  Referens  Termoport / Högisolerad  Vikport