sca bollstabruk 1

SCA Bollstabruk

EAB har under hösten 2015 byggt en ny truckverkstad åt SCA i Bollstabruk. Hallen skall tas i bruk under första kvartalet 2016 och skall användas för garagering, reparation och tvätt av sågens virkestruckar.

Portarna är 6 meter breda och 8 meter höga, elmanövrerade och högisolerade.

“När vi skulle bygga en ny truckverkstad på SCA Timber, Bollsta Sågverk, hade vi ett flertal leverantörer som lämnade offerter. För oss var saker som skydds- och säkerhetstänk, stabilitet, ansvarstagande, prisvärdhet, förtroende och kvalitet viktiga val när vi beslutade om vilken leverantör som skulle få uppdraget.

Vi valde att ge förtroendet till EAB Norrland AB.

Vi är väldigt nöjda över det valet. EAB Norrlands ledning och montörer uppfyllde våra högt ställda krav på dem i samtliga avseenden, och projektet gick smidigt. Vi har tillsammans med EAB Norrlands AB, nu skapat skulle jag vilja hävda, en av Sveriges finaste truckverkstäder, och nästa gång vi behöver hjälp med saker som ligger i EAB:s kompetensområde kommer vi definitivt att fundera på att använda oss av EAB igen.

Tack för ett bra utfört projekt ledningsmässigt och montagemässigt!”

— Niclas Larsson, Projektledare SCA Timber, Truckverkstaden Bollsta Sågverk

Vi tackar för förtroendet — sågen har nu Sveriges finaste truckverkstad.

Hallar  Portar  Referens  Skjutport  Slagport / Dörr  Stålbyggnader
SCA