IMAGE_11899309

Kilforsens kraftstation

EAB Norrland AB har levererat och monterat två stycken 3-delade vikportar med gångdörrar i Kilforsens kraftstation på uppdrag av NCC.

Portar  Referens  Termoport / Högisolerad  Vikport