hemab2

Hemab, Härnösand

EAB har haft förtroendet att bygga en ny kretsloppsparksbyggnad åt Hemab i Härnösand, tillsammans med byggföretaget Jasab som varit vår beställare.

Hallar  Referens  Stålbyggnader