hedlunds

Hedlunds timmer, Furudal

Under September månad skall EAB, tillsammans med Saxwerk AB i Stockholm, leverera och montera en ny panncentral i Furudal åt Hedlunds Timber. EAB bygger huset och Saxwerk tillverkar och monterar pannan.

Om Hedlunds

Hedlunds är ett företag med djupa och starka rötter. För över 110 år sen startades verksamheten här i Furudal. 100 års-jubileum firade vi år 2003. Verksamheten är träförädling i olika former från såg till prefabricerade hus i vårt systerföretag. Vårt mål är att inför framtiden öka vår förädlingsgrad, målet att 50% av vår sågvolym skall förädlas i olika former. Detta skall vi uppnå genom att vara lyhörda på vad slutförbrukaren av trävaror önskar av sina råvaror.

Bondsonen Reinhold Hedlund från Skog i Hälsingland kom till Furudal 1903 för att starta egen rörelse. Tack vare sin affärsbegåvning skapade han stora värden som ännu idag efter mer än 100 år finns kvar i Hedlunds Trävaru AB. Reinhold såg de milsvida skogarna som väntade på sin exploatering och sågverkseran tog sin början.

De första åren går med god förtjänst med ständigt högre virkespris men åren efter 1920 ,då ”sågverksdöden” slog till, blev år som gick hårt åt sågverksindustrin i landet och så även för Reinhold. Trots tuffa motgångar med strejker, bränder o dyl. så lyckas Reinhold starta upp verksamheten igen och nytt sågverk byggs.

De första åren bedrivs inte verksamheten i bolagsform utan först 1934 bildades Hedlunds Trävaru AB. Hedlunds Trävaru AB genomförde nya satsningar som startade 1940. Redan några år tidigare hade tillverkning av skogsbaracker startat men nu fick företaget stora beställningar på militärbaracker. Satsningen visade sig vara lyckad och ytterligare order rullar in till företaget, vilket gör att företaget bygger nya spikhallar, snickerifabrik och virkestorkar.

När sedan kriget tog slut börjar order från krigshärjade länder att strömma in. Försäljningskontor öppnas i London. Ytterligare två sågverk kom till för att erhålla lämpligt virke till den ökade hustillverkningen. Tiderna förändras dock och efter en tid avvecklas de två sågverken och allt koncentras på en ny sågverksanläggning vid Tappudden, där företaget fortfarande är verksamt. Vid den här tiden medverkade även sönerna (Erik o Ludvig) i företaget.

Tragiskt nog så omkom Reinhold och en av sönerna Ludvig under samma år 1952. Sonen Erik tog över och det var stora svängningar på marknaden och för att möta den ökande efterfrågan byggdes en ny husfabrik 1963. På den svenska marknaden var det stor efterfrågan, även om den minskat, men med en bibehållen export fann Hedlunds en lyckad balans. Företaget gör även 1992 en stor satsning i sågverket där en ny profilsåg installeras.

2002 omorganiseras företaget och får två döttrar- Bra Hus från Hedlunds AB – hustillverkning. Hedlunds Timber AB – sågade trävaror samt vidareförädling av dessa. Företaget är fortfarande familjeägt.

Allmänt  Hallar  Stålbyggnader