Fortum innan plåtbyte

Fortum värme, Märsta

EAB Norrland har fått förtroendet av YSAB att byta tak- och fasadplåt åt Fortum i Märsta.
Byggnaden är 23 meter hög och 70 meter lång, vilket ger totalt ca 4000 kvadratmeter.
Arbetet påbörjas under juni, och fortskrider under stora delar av sommaren.

Allmänt  Hallar  Stålbyggnader
Fortum