egenhall

EAB bygger nytt

EAB Norrland har förvärvat en tomt i Timrå industriområde med en plan att under 2017s sista kvartal flytta från sina befintliga lokaler i Ljustorp, som blivit alldeles för trångbodda. Vi har haft en mycket positiv utveckling under de senaste åren, vilket föranlett att vi behöver fler medarbetare och dessutom komma närmare vår lokala marknad. Hallen beräknas bli på 860 m2 och skall inrymma kontor, lager och plats för våra fordon.

— Tanken är att detta projekt manifesterar nästa steg i företagets utveckling. Vi vill växa och samtidigt behålla den höga standard och kvalitet som alltid varit vårt rättesnöre. Vår egen hall ger oss det fysiska utrymme vi behöver och samtidigt skapar vi ett strålande exempel på vad vi kan åstadkomma för våra kunder, säger Leif Nygren.

Allmänt  Hallar