vattenfall_logo

Bergeforsens Kraft

EAB har fått i uppdrag att byta ut tre entrépartier hos Bergeforsens Kraft, Vattenfall. Första entrépartiet levereras under vintern 2012 och de övriga två under våren 2013.

Entréparti / Glasparti  Portar  Referens
Vattenfall