Rullbanor

EAB:s Rullbanor för lagring av “gods i rörelse”,
finns i två olika varianter: Genomloppsställ eller
Trycklagringsställ.

Ditt behov, vår kunskap

Lagerinredning från EAB Norrland innebär trygghet. Vi är experter. Därför säljer vi bara produkter av högsta kvalitet. Vi hjälper dig gärna med projektering och montage, lämnar alltid garanti och utför regelbunden service på alla våra produkter  — allt för ett slutresultat av allra bästa klass.

Alltid i rätt läge

rullbanor_500x374_408x305Med hjälp av EAB:s lutande rullbanor hamnar godset alltid i hämtläge. Dessutom kan antalet truckgångar minimeras, eftersom rullbanestället är en effektiv form av tätpackningssystem.

EAB Genomloppsställ

I EAB:s Genomloppsställ hanteras godset enligt principen FiFo (först in – först ut). Godset lastas in i ställaget från en sida och lastas ut från den andra. Detta ger ett mycket gynnsamt godsflöde, exempelvis vid hantering av varor med begränsad lagringstid. Genomloppstället monteras med bromsrullar som är fördelade på jämnt avstånd för att godset skall transporteras på ett säkert sätt.

rullbanor_genomlopp_500x202

EAB Trycklagringställ

I EAB:s Trycklagringsställ hanteras godset enligt principen FiLo (Först in – sist ut). Med truckens hjälp trycks pallarna in i ställaget och in- och utlastning sker från samma sida. Denna typ av lagring kräver därför bara en truckgång vilket sparar mycket utrymme då trycklagringsstället kan placeras mot en vägg.

rullbanor_tryck_500x297

Mått, ställage
A Gavelhöjd 1500 - 8000 mm
B Avstånd stolpar c/c 1250 mm
C Stolpbredd 90 mm, 110 mm
D Lutning rullbana 4%
E Sektionsbredd 1010 mm (för EUR pall 1200x800 mm)
Sektionsbredd 1210 mm (för pall 1200x1000 mm)
Mått, rulle
Diameter 80 mm
Längd 900 mm alternativt 1100 mm
Avstånd c/c 200 mm alternativt c/c 1500 mm