Entresol

Med EAB:s entresol frigör du golvytor och utnyttjar därmed din lagerlokal på ett mycket effektivt sätt. Att kunna få ytterligare golvplan med hjälp av entresol är helt enkelt den idealiska lösningen när den befintliga golvytan är tillräcklig.

Ditt behov, vår kunskap

Entresol från EAB Norrland innebär trygghet. Vi är experter. Därför säljer vi bara produkter av högsta kvalitet. Vi hjälper dig gärna med projektering och montage, lämnar alltid garanti och utför regelbunden service på alla våra produkter  — allt för ett slutresultat av allra bästa klass.

Nyhet! Skjutgrind

Med EABs Skjutgrind får man en säker och effektiv upplastningsplats till exempel på en entresol. Skjutgrinden är motordriven och manövreras enkelt med en radiosändare. Fotocell, automatisk stängning och belastningsvakt samt en varningslampa som blinkar när grinden är i öppet läge, ger en säker arbetsplats.

Konstruktion

EAB:s entresol har en fribärande stomme av stålsom stabiliseras genom ramverkan eller med stagbockar, medan golvet består av halksäker björkplywood på plåtbjälklag eller laminerade golvspånskivor. En konstruktion som gör det möjligt att enkelt bygga ut efter behov.

Montering

EAB:s entersol monteras med skruvförband, normalt utan svetsning på montageplatsen. Resultatet blir kort montagetid och lågt montagepris. Därför skall du välja en entresol från EAB:

  • Fria golvytor
  • Totalkoncept
  • Kvalitetssystem
  • Egen projektering
  • Enkla invändiga installationer
  • Hög flexibilitet