Lasthus

Ett modernt logistiksystem kräver smidig på- och avlastning. Ett lasthus effektiviserar inte bara jobbet, det minskar dessutom slitage på utrustning.. Och kanske viktigast av allt — arbetsmiljön blir avsevärt bättre för dina medarbetare.

Effektivt och stabilt

Lindab lastbryggor betjänas av dubbla hydrauliska cylindrar, som säkrar en stabil övergång mellan byggnaden och fordonet. Lastbryggan kan levereras med antingen klaffläpp eller teleskopisk läpp, som säkert kan läggas in i fordonet. Vid avslutad arbetsprocess returnerar plattformen till normal parkeringsposition.

Vi kan erbjuda två olika inbyggningsmodeller. Antingen ingjuten direkt i betong, eller svetsad mot stålram som är förmonterad i betonggolvet längs gropens kanter. Således kan vi bygga hela lasthuset i ett moment från grunden, eller montera bryggan på färdigt golv.

Lastbryggan kan även monteras invändigt och kompletteras då med yttre vädertätning.

Flexibla lösningar

Lasthus från Lindab kan anpassas efter dina behov, och byggas samman såväl som snedställda i förhållande till byggnad. Men det finns mycket att hålla kolla på innan man bygger. Chaufförens uppsikt och manövreringsyta, vattenavledning, säkerhet och mycket annat.

Så kontakta oss redan i dag. Vi hjälper dig från dag ett, för att du ska få en så bra lösning som möjligt.

Lastbrygga - LP232M / LP233M

Lindab lastbrygga typ LP232M har följande egenskaper:

 • I överensstämmelse med EN 1398
 • Jämn och mjuk övergång mellan plattform och byggnad
 • Halksäker durkplåt
 • Klaffläpp (LP232M)
 • Teleskopläpp (LP233M)
 • Hydrauliskt system som inkluderar:
  • Hydrauliskt nödstopp
  • Automatisk höjdjustering
 • Elektriskt system som inkluderar
  • Mikroprocessorkontrol
  • 400V/230V/24V
  • Automatiskt stopp vid kraftfel och nödstopp
  • Styrning utan automatisk återgång till parkeringsposition
  • Elkablar anpassade efter bryggans storlek
 • Stålkonstruktion målad i RAL 7016
 • Gul/svarta varningsband
 • Gummibumpers är tillval, se tillbehör.
 • LP233M (teleskopläpp) kan fås med förlängd läpp för positioner där bryggan är placerad invändigt innanför fasaden.

Valmöjligheter:

 • Galvaniserat utförande
 • PVC/borsttätningar på tre sidor
 • RAL-färg enligt önskemål
 • Andra typer av bumpers
 • Tillspetsad läpp
 • Andra storlekar/möjligheter enligt förfrågan
 • Halksäker och ljuddämpande beläggning
Lasthus - LP 100

Lindab modul plattform LP 100 är idealisk som alternativ till de traditionella gropsystemen, inte minst vid om- och tillbyggnader.

Plattformen är konstruerad som två lösa sidoplattformar, med lastbrygga monterad däremellan. På plattformen byggs ett dockningshus i stålkonstruktion som kläs med stålplåt eller sandwichpaneler. Det kompletteras sedan med vädertätning och bumpers.

Lindab modul plattform typ LP 100 är ekonomiskt attraktivt, jämfört med traditionella groplösningar och har samtidigt ett antal fördelar:

 • Invändig golvyta kan användas mer effektivt
 • Begränsade byggnadsmässiga ändringar gör det idealt för utbyggnader
 • Dockningshuset kan lätt flyttas
 • Byggnaden kan låsas då porten är oavhängig av lastbryggan
 • En miljövänlig lösning, då drag och värmetapp i byggnaden kan minimeras
 • Kraftig stålram med justerbara ben
 • Sidoplattformar är konstruerade för samma kapacitet som lastbryggan
 • Sidoplattformarna och lastbryggan är utförda i halksäker durkplåt
 • Stålkonstruktionen är målad i RAL 7016
 • Inklusive bumpers 500 x 250 x 100 mm.

Valmöjligheter:

 • Galvaniserat utförande
 • RAL-färg efter önskemål
 • Speciella storlekar
 • Sammanbyggda dockningshus eller snedställda i förhållande till byggnad
 • Förberedd för uppblåsbar vädertätning typ LP407
Vädertätning - LP403 / LP407

Lindab vädertätning ger det optimala skyddet mot väderlek vid på- och avlastning av gods. Den ger optimalt klimatkontroll i byggnaden, därigenom sänks energiomkostnaderna och personalen skyddas mot drag.

LP403 (Mekanisk):

 • Kollisionssäker sido- och huvudram
 • Överduk med laminerade hörnor
 • Sido- och överduk i polyester, 3000 gr/m2
 • Kantskydd i aluminium
 • Vita varningsband

LP407 (Uppblåsbar):

 • Galvaniserad rörram
 • Monofilament skyddsduk
 • Kantskydd i aluminium
 • Sido- och överbälgar i PVC
 • 230/400V – 50 Hz
 • Rörmotor drar tillbaks överbälgen vid retur, dragfjädrar sidobälgarna
 • Vita varningsband
 • Elskåp med manöverknapp (till/från)

 

Lastbrygga LP232M (Klaffläpp)
Kapacitet T(Kn) 60 100
Bredd NB, mm 2.000/2.250 2.000
Bredd läpp KB, mm 2.000 2.000
Längd NL, mm 2.000/2.500/3.000 2.500
Längd läpp K, mm 400 400
Längd total L, mm NL + 400 NL + 400
Serviceområde UPP-O, mm 415/370/355 415/370/355
Serviceområde NER-U, mm 290/280/275 290/280/275
Höjd stängd H, mm 600 600
Lastbrygga LP233M (Telekopläpp)
Kapacitet T(Kn) 60 100
Bredd NB, mm 2.000/2.250 2.000
Bredd läpp VB, mm 1.970 1.970
Längd NL, mm 2.000/2.500/3.000 2.500
Längd läpp K, mm 500 (1.000) 500 (1.000)
Längd total L, mm NL + 500 (1.000) NL + 500 (1.000)
Serviceområde UPP-O, mm 500/395/415 500/395/415
Serviceområde NER-U, mm 450/405/380 450/405/380
Höjd stängd H, mm 700 700
Lasthus LP100
Kapacitet T(Kn) 60/80
Bredd plattform, mm 3.400
Längd plattform VB, mm 2.500
Bredd brygga, mm 2.000
Längd brygga, mm 2.500
Höjd dockningshus, mm 4.660
Std. Snölast, max., KN/m2 2,35
Vädertätning LP403
Mått Std. dimension Spec. dimension - fråga oss
Nominell bredd NB, mm 3.400 3.200-3.600
Nominell höjd NH, mm 3.400 3.200-3.600
Nominellt utstick NT, mm 600 900
Bredd sidogardin SB, mm 600 1.000
Bredd övergardin KH, mm 1.000 400-1.600
Montagehöjd, mm 4.500 Avhängig av brygghöjd
Vädertätning LP407
Mått Std. dimension
Nominell bredd NB, mm 3.500
Nominell höjd NH, mm 3.700
Nominellt utstick NT, mm 800
Invändig bredd - IB max., mm Ca. 2.800
Invändig bredd - IB min., mm Ca. 2.300
Montagehöjd MH, mm Ca. 4.700
Invändig höjd - IH max., mm Ca 3.300
Invändig höjd - IH min., mm Ca. 2.600
Bumper LP-RB408
Bumper LP-RB408
Bredd: 80mm
Höjd: 400mm
Djup: 70mm
Bumper LP-RB300
Bumper LP-RB300
Bredd: 250mm
Höjd: 300mm
Djup: 100mm
Bumper LP-RB500
Bumper LP-RB500
Bredd: 250mm
Höjd: 500mm
Djup: 100mm
Bumper LP-RBM500
Bumper LP-RBM500
Bredd: 250mm
Höjd: 500mm
Djup: 160mm