Entresol

Med EAB:s entresol frigör du golvytor och utnyttjar därmed din lagerlokal på ett mycket effektivt sätt. Att kunna få ytterligare golvplan med hjälp av entresol är helt enkelt den idealiska lösningen när den befintliga golvytan är tillräcklig.

Konstruktion

EAB:s entresol har en fribärande stomme av stålsom stabiliseras genom ramverkan eller med stagbockar, medan golvet består av halksäker björkplywood på plåtbjälklag eller laminerade golvspånskivor. En konstruktion som gör det möjligt att enkelt bygga ut efter behov.

Montering

EAB:s entersol monteras med skruvförband, normalt utan svetsning på montageplatsen. Resultatet blir kort montagetid och lågt montagepris.

Därför skall du välja en entresol från EAB:

Fria golvytor
Totalkoncept
Kvalitetssystem
Egen projektering
Enkla invändiga installationer
Hög flexibilitet